Vakttelefon elektriker

Vakttelefon elektriker 24/7

Vaktelefon elektriker - Vaktliste gjelder etter arbeidstid kl 15:00 mandag - fredag, samt lørdager/ søndager. Vi vil samtidig opplyse at på vaktutrykning vil det komme et vakttillegg på kr. 1.500,- eks. mva. i tillegg til vanlige timesatser med overtidstillegg.

Uke 26Lars Henrik Moe93646569
Uke 27Harald Berger91579455
Uke 28Even S Ullern98643762
Uke 29Atle Andreassen99633770
Uke 30Per Hafnor41402688
Uke 31Marius Foslien97181037
Uke 32Lars Henrik Moe93646569
Uke 33Harald Berger91579455
Uke 34Even S Ullern98643762
Uke 35Atle Andreassen99633770
Uke 36Per Hafnor41402688
Uke 37Marius Foslien97181037
Uke 38Lars Henrik Moe93646569
Uke 39Harald Berger91579455
Uke 40Even S Ullern98643762
Uke 41Atle Andreassen99633770
Uke 42Per Hafnor41402688
Uke 43Marius Foslien97181037
Uke 44Lars Henrik Moe93646569
Uke 45Harald Berger91579455
Uke 46Even S Ullern98643762
Uke 47Atle Andreassen99633770
Uke 48Per Hafnor41402688
Uke 49Marius Foslien97181037
Uke 50Lars Henrik Moe93646569