Vakttelefon elektriker

Vakttelefon elektriker 24/7

Vaktelefon elektriker - Vaktliste gjelder etter arbeidstid kl 15:00 mandag - fredag, samt lørdager/ søndager. Vi vil samtidig opplyse at på vaktutrykning vil det komme et vakttillegg på kr. 1.500,- eks. mva. i tillegg til vanlige timesatser med overtidstillegg.

VaktperiodeNavnMobil
Uke 23Lars Henrik Moe93646569
Uke 24Atle Andreassen99633770
Uke 25Steffen N. Karlsrud48121053
Uke 26Marius Foslien97181037
Uke 27Harald Berger91579455
Uke 28Even S Ullern98643762
Uke 29Per Hafnor41402688
Uke 30Atle Andreassen99633770
Uke 31Per Hafnor41402688
Uke 32Lars Henrik Moe93646569
Uke 33Marius Foslien97181037
Uke 34Harald Berger91579455
Uke 35Even S Ullern98643762
Uke 36Atle Andreassen99633770
Uke 37Per Hafnor41402688
Uke 38Lars Henrik Moe93646569
Uke 39Marius Foslien97181037
Uke 40Harald Berger91579455
Uke 41Even S Ullern98643762
Uke 42Atle Andreassen99633770
Uke 43Per Hafnor41402688
Uke 44Lars Henrik Moe93646569
Uke 45Marius Foslien97181037
Uke 46Harald Berger91579455
Uke 47Even S Ullern98643762
Uke 48Atle Andreassen99633770
Uke 49Per Hafnor41402688
Uke 50Lars Henrik Moe93646569
Uke 51Marius Foslien97181037
Uke 52Harald Berger91579455
Uke 53Even S Ullern98643762