Vakttelefon elektriker

Vakttelefon elektriker 24/7

Vaktelefon elektriker - Vaktliste gjelder etter arbeidstid kl 15:00 mandag - fredag, samt lørdager/ søndager. Vi vil samtidig opplyse at på vaktutrykning vil det komme et vakttillegg på kr. 1.500,- eks. mva. i tillegg til vanlige timesatser med overtidstillegg.

Uke 13Marius Foslien97181037
Uke 14Even S Ullern98643762
Uke 15Harald Berger91579455
Uke 16Per Hafnor41402688
Uke 17Atle Andreassen99633770
Uke 18Lars Henrik Moe97593500
Uke 19Marius Foslien97181037
Uke 20Even S. Ullern90618650
Uke 21Steffen Karlsrud48121053
Uke 22Lars Henrik Moe97593500