Vakttelefon elektriker

Vakttelefon elektriker 24/7

Vaktelefon elektriker - Vaktliste gjelder etter arbeidstid kl 15:00 mandag - fredag, samt lørdager/ søndager. Vi vil samtidig opplyse at på vaktutrykning vil det komme et vakttillegg på kr. 1.500,- eks. mva. i tillegg til vanlige timesatser med overtidstillegg.

Uke 47Atle Andreassen99633770
Uke 48Per Hafnor41402688
Uke 49Marius Foslien97181037
Uke 50Lars Henrik Moe93646569
Uke 51Atle Andreassen99633770
Uke 52Per Hafnor41402688
Uke 1Marius Foslien97181037
Uke 2
Even S Ullern98643762
Uke 3
Harald Berger91579455
Uke 4Lars Henrik Moe93646569
Uke 5Atle Andreassen99633770
Uke 6Per Hafnor41402688
Uke 7Marius Foslien97181037
Uke 8Even S Ullern98643762
Uke 9Harald Berger91579455
Uke 10Lars Henrik Moe93646569
Uke 11Atle Andreassen99633770
Uke 12Per Hafnor41402688
Uke 13Marius Foslien97181037
Uke 14Even S Ullern98643762
Uke 15Harald Berger91579455
Uke 16Lars Henrik Moe93646569