Vakttelefon elektriker

Vakttelefon elektriker 24/7

Vaktelefon elektriker - Vaktliste gjelder etter arbeidstid kl 15:00 mandag - fredag, samt lørdager/ søndager. Vi vil samtidig opplyse at på vaktutrykning vil det komme et vakttillegg på kr. 1.500,- eks. mva. i tillegg til vanlige timesatser med overtidstillegg.

uke 11Steffen Karlsrud481 21 053
uke 12Per Hafnor414 02 688
Uke 13Marius Foslien971 81 037
uke 14Marius Foslien971 81 037
uke 15Even S. Ullern986 43 762
uke 16Steffen Karlsrud481 21 053
Uke 17Per Hafnor414 02 688
uke 18Marius Foslien971 81 037
Uke 19Lars Henrik Moe936 46 569
Uke 20 Even S. Ullern986 43 762
Uke 21Steffen Karlsrud481 21 053
Uke 22Per Hafnor414 02 688
Uke 23Marius Foslien971 81 037
Uke 24Even S. Ullern986 43 762
Uke 25Lars Henrik Moe936 46 569
Uke 26Steffen Karlsrud481 21 053