Vakttelefon elektriker

Vakttelefon elektriker 24/7

Vaktelefon elektriker - Vaktliste gjelder etter arbeidstid kl 15:00 mandag - fredag, samt lørdager/ søndager. Vi vil samtidig opplyse at på vaktutrykning vil det komme et vakttillegg på kr. 1.500,- eks. mva. i tillegg til vanlige timesatser med overtidstillegg.

Uke 39Steffen Karlsrud48121053
UKE 40Even S Ullern90618650
Uke 41Per Hafnor41402688
Uke 42Marius Foslien97181037
Uke 43Atle Andreassen96633770
Uke 44Steffen Karlsrud48121053
Uke 45Atle Andreassen99633770
Uke 46Per Hafnor41402688
Uke 47Marius Foslien97181037
Uke 48Even S. Ullern90618650
Uke 49Steffen Karlsrud48121053
Uke 50Per Hafnor41402688
Uke 51Marius Foslien97181037
Uke 52Even S. Ullern90618650