Vakttelefon elektriker

Vakttelefon elektriker 24/7

Vaktelefon elektriker - Vaktliste gjelder etter arbeidstid kl 15:00 mandag - fredag, samt lørdager/ søndager. Vi vil samtidig opplyse at på vaktutrykning vil det komme et vakttillegg på kr. 1.500,- eks. mva. i tillegg til vanlige timesatser med overtidstillegg.

Uke 1Steffen Karlsrud481 21 053
Uke 2
Per Hafnor414 02 688
Uke 3
Marius Foslien971 81 037
Uke 4
Even S. Ullern986 43 762
uke 5
Lars Henrik Moe936 46 569
Uke 6Steffen Karlsrud481 21 053
Uke 7Per Hafnor414 02 688
Uke 8Marius Foslien971 81 037
Uke 9Even Ullern986 43 762
uke 10
Lars Henrik Moe936 46 569
uke 11Steffen Karlsrud481 21 053
uke 12Per Hafnor414 02 688
Uke 13Marius Foslien971 81 037