Tjenester

tjenester_bilde

Internkontroll, El-kontroll og vakt 24/7 for deres trygghet

Vi utfører alt av elektrisk anlegg og el-kontroller, for både private og bedrifter. Brødrene Helgesen har godkjent kontrollør som utfører internkontroller og elkontroller for næring og bolig, såkalt DNV-GL sertifisert kontrollør. Vi er også godkjent av myndighetene til å utføre installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett (Nkom). Smarthus er en komplett løsning for alle typer styring av lys og varme, alarm- og sikkerhetsfunksjoner og er også noe vi kan installere for deg. Oppsummert kan vi si at vi jobber for at ALT det elektriske i din bolig eller næringseiendom skal være trygt og sikkert. Skulle du trenge oss umiddelbart, er det også en trygghet at vi har vakt 24/7!

DNV-GL_logo  DNV-GL sertifisert kontrollør.

 

100 år
Vi har vært med på utviklingen fra å installere enkle lyspærer i boliger til dagens smarthus-løsninger. Stabil arbeidskraft har bidratt til vår vekst og suksess. Et solid grunnlag er skapt for sukess, også i fremtiden!

INTERN-

KONTROLL
Vår godkjente kontrollør (DNV-GL sertifisert kontrollør for næring og bolig) utfører internkontroll for din bedrift. Er dere allerede kunde,
kan dere logge inn til deres internkontroll-kundekonto her.

24/7 Vakt-

telefon
Vaktliste etter arbeidstid samt lørdager og søndager, ligger ute langt frem i tid. Vaktutrykning gir et tillegg på kr. 1.500,- eks. mva. i tillegg til vanlige timesatser med overtidstillegg.

Lærling-

bedrift
Kompetanse er et viktig og
sentralt satsningsområde i Brødrene Helgesens Eftf. AS.
Derfor satser vi på kurs- og opplæring for våre faste
ansatte.