Teknisk tegner - Ansatt siden juni 1988

Utdannet montør november 1990

Mob.: 918 66 433