Teknisk tegner - Ansatt siden juni 1988

Utdannet elektriker november 1990

Mob.: 918 66 433