Hos oss skjer det stadig endringer. Nyansettelser, nye lærlinger og mye nytt på markedet når det gjelder el-løsninger. Sjekk ut våre mest aktueller saker HER