El-kontroll

Elkontroll på bolig

For at du og familien din skal føle deg trygg i hverdagen, er brannforebyggende elkontroll på boligen din viktig og helt nødvendig. Brødrene Helgesen har DNV GL-sertifisert elkontrollør som oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr.

el_kontroll

Krav til sertifikatinnehaver

For å søke om sertifisering for Brannforebyggende elkontroll bolig må du ha fagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende. Søkeren må også dokumentere minst tre års praksis som elektriker i boliginstallasjoner eller tilsvarende. I tillegg skal søkeren inneha nødvendig kompetanse til å utføre Brannforebyggende elkontroll bolig som spesifisert i NEK 405-2-2. Søkeren skal derfor kjenne til kravene til inspeksjonsorgan som skal forestå Brannforebyggende el-kontroll bolig. Videre skal søkeren kjenne til kravene til godkjenning av inspeksjonsorgan og hvilke krav som gjelder for inspeksjonsorganet i godkjenningsperioden. Ut i fra dette skal søkeren forstå bakgrunnen for og på korrekt måte kunne gjennomføre hvert enkelt kontroll- og informasjonspunkt spesifisert i NEK 405-2-2.

Fordeler

Stadig flere forsikringsselskaper krever sertifiserte kontrollører for å utføre brannforebyggende elkontroll av bolig. Ønsker du å sikre egen kompetanse for å utføre Brannforebyggende elkontroll i boliger eller skal benytte fagpersoner med denne kompetansen, er det viktig at du kan føle deg trygg på at den nødvendige kompetansen er bevist tilfredsstillende av et uavhengig og anerkjent sertifiseringsorgan.