Startbank

Litt om StartBANK

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen” etablert denne felles registreringsordningen, StartBANK, for BA-næringen. Sammen med andre tiltak som bl.a. ID-kort samler StartBANK næringens og myndighetenes innsats for å hindre useriøse aktører i å komme inn på markedet. StartBANK er en åpen informasjons og dokumentasjonsdatabase der alle leverandører som oppfyller objektive krav kan registrere seg. Basen er tilgjengelig for aktører (innkjøpere) som inngår avtale om bruk av ordningen. StartBANK samler viktig og lovpålagt informasjon i en infobase.

Besøk Startbank