Elscoop

EN AKSJE - ALLE FORDELER

I Elscoop er alle medeiere likeverdige partnere. Vi har lagt opp til én aksje per eier hvor vi utvider aksjekapitalen når nye partnere tilslutter seg samarbeidet. Det juridiske i samarbeidet er regulert gjennom en egen samarbeidsavtale utarbeidet av revisjonsfirmaet Ernst & Young. Grunnidéen i avtalen er at alle medeiere skal ha samme rettigheter og fordeler.

Elscoop AS ble etablert høsten 2006 etter initiativ fra Krøderen Elektro AS sammen med de fire elektroinstallatørene:

Brødrene Helgesen Eftf. AS, Hønefoss
Elektroservice Hallingdal Installasjon AS, Geilo
Krøderen Elektro AS, Geilo
Nopek Elektro AS, Lier
Pet Installasjon AS,Tønsberg