Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet

Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker.

Hensikten med godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet er å sikre oppføring av bygg med god kvalitet  i samsvar med kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker. Gjennom ansvarsrettssystem ønsker man å plassere ansvaret hos de som bygger og dermed har reell mulighet til å forhindre at feil oppstår. Les mer