Kategori: Lærlingbedrift

Lærlinger er en ressurs

Vi ønsker lærlinger velkommen! Vi har et nært samarbeid med de videregående skolene i distriktet, spesielt med Hønefoss videregående skole. Fra skolene får vi elever på utplassering to ganger i året, hver av fire uker. Ut fra det vi ser av innsats og kunnskap fra elevene her, kan vi seinere tilby de lærlingplass. Fylkeskommunen er opplæringskontorets…
Les mer