Svakstrøm

Svakstrøm

svakstrom

Svakstrøm, tidligere vanlig betegnelse på elektrisitet utnyttet i radiotelefoni, signalanlegg og installasjoner hvor det opereres med små strømstyrker, gjerne på milliampere-nivå. Dette i motsetning til sterkstrøm. I dag er det mer vanlig å bruke betegnelsen elektronikk. Svakstrøm som fag; for eksempel svakstrømsingeniør.

Kilde: Store norske leksikon

Dette er noe av det vi kan tilby bedriftsmarkedet når det gjelder svakstrøm:

  • Brannalarm
  • Nødlys
  • Porttelefon
  • Adgangskontroll
  • Sykesignal-anlegg
  • Innbruddsalarm
  • Spredenett for telefon og data
  • ITV anlegg
  • Lydforsterknigsanlegg
  • Telefonsentraler