Sterkstrøm

Sterkstrøm

Sterkstrøm, vanlig betegnelse på elektrisitet utnyttet i energiforsyningen. Kraftoverføring og installasjoner i boliger og industri er sterkstrømsanlegg. Det vil si der det opereres med store, eller relativt store, strømstyrker. Sterkstrøm som fag; for eksempel sterkstrømsingeniør.

Kilde: Store norske leksikon

Dette er noe av det vi kan tilby bedriftsmarkedet når det gjelder sterkstrøm:

 • Lys- og varmeanlegg
 • Enøk anlegg
 • Butikkbelysning
 • Generell belysning
 • Varmekabler
 • Industri- og automasjonsanlegg
 • Nødstrømsanlegg/UPS
 • KNX/ EIB anlegg
 • Internkontroll/Serviceavtaler
 • Tavler
 • Jordingsanlegg/termittsveising
 • Utendørsanlegg
 • Rehabilitering
 • Antenneanlegg
 • Fiberkabling
 • Utendørs skilt-belysning
 • Eltek-sentral