Bedrift

bedrift

Elektrotjenester for næringslivet og offentlig virksomhet

Vi tilbyr i praksis alt av produkter og tjenester knyttet til elektriske sterk- og svakstrøms installasjoner. Vi betjener kunder i både offentlig og private virksomheter.

Våre ansatte har lang erfaring med installasjon av brannalarmanlegg og nødlysanlegg både for offentlige bygninger og næringsbygg. Brødrene Helgesen Eftf. AS er godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Disse innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Vår ekomnettautorisasjon: ENA nr. 589. Vi foretar også den lovpålagte internkontrollen av det elektriske anlegget i bedrifter. Brødrene Helgesens Eftf. AS har alltid hatt bedriftsmarkedet som hovedsatsningsområde og vi innehar derfor meget høy kompetanse når det gjelder forretningsbygg og industri.

 

Kompetanse

– et sentralt satningsområde hos oss
Vi er 36 ansatte og kan tilby våre kunder totalløsninger innenfor sterk- og svakstrømsanlegg fra prosjektering til installasjon og vedlikehold.
Foruten å være registrert elektroentreprenør har vi Ekomnettaktorisasjon - ENA 589, samt Sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven innenfor brann og nødlys.
Kompetanse er et viktig og sentralt satsningsområde i Brødrene Helgesens Eftf. AS. Derfor satser vi på kurs- og opplæring for å våre faste ansatte. For å sikre en jevn rekruttering, har Brødrene Helgesens Eftf. AS til enhver tid mellom 8-10 lærlinger. Disse er tilknyttet Elfob.

image_5