Administrasjonen

Administrasjonen

AnsattAnsvarsområdeTelefonE-post
Marius WaagaardDaglig leder / InstallatørMob.: 950 58 560mw@brhelgesen.no
Irene LinnRegnskap/administrasjonTlf. : 32 14 01 43irene@brhelgesen.no
Harald BergerSaksbehandler
industrianlegg / Serviceingeniør / Ekom installatør
Mob.: 915 79 455h.berger@brhelgesen.no
Jørgen GullingsrudProsjektleder næringsbyggMob.: 995 68 016j.gullingsrud@brhelgesen.no
Alf Harald FageråsSaksbehandler servicearbeider næringsbyggMob.: 988 15 897ahf@brhelgesen.no
Lars Henrik MoeSaksbehandler servicearbeider privatmarkedetMob.: 936 46 569larshenrik@brhelgesen.no
Siri OlderøyTeknisk TegnerMob.: 918 66 433siri@brhelgesen.no
Susanne NymoenTeknisk Tegner / kundeveileder tilvalg prosjektMob.: 953 34 328s.nymoen@brhelgesen.no
Linda Lislelid SevlejordetSaksbehandler nybygg/rehablitering eneboliger og leiligheterMob : 954 76 840l.sevlejordet@brhelgesen.no