Administrasjonen

Administrasjonen

Tron M. Trondsen Daglig leder / installatørMob.: 911 29 600tm.trondsen@brhelgesen.no
Marius WaagaardProsjektleder / installatørMob.: 950 58 560m.waagaard@brhelgesen.no
Sølvi HoltheRegnskapTlf.: 32 14 01 52s.holthe@brhelgesen.no
Wenche K. TorkelsenLønn og faktureringTlf.: 32 14 01 43wenche@brhelgesen.no
Jan Erik AAsNæringsbyggansvarligMob.: 900 43 221je.aas@brhelgesen.no
Harald BergerInstallatør ekomnett ENA IndustrianleggMob.: 915 79 455h.berger@brhelgesen.no